Waarom een woonfonds?

Meerwonen is het fonds dat sociale en duurzame ontwikkelprojecten mogelijk maakt. Meer informatie over het project ‘De Bostuin” kan je vinden op www.bostuin.org.

Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Zelfredzaamheid is belangrijk voor de identiteit van mensen. Eigenwoning bezit is een belangrijk onderdeel daarvan. Een eigen plek onder de zon. Dit geeft vrijheid en de mogelijkheid om vermogen op te bouwen. Voor de lage inkomens is het echter lastig om eigen bezit op te bouwen en te starten met ondernemen. Helemaal voor nieuwe Nederlanders die opnieuw moeten beginnen. Meerwonen wil kansen creëren en vernieuwen om eigen woningbezit mogelijk te maken en ondernemerschap te stimuleren. Meerwonen brengt sociale initiatieven en financieel vermogen bij elkaar, ondersteunt bij de ontwikkeling en treedt op als tijdelijke
belegger totdat de bewoners zelf eigenaar kunnen worden. Door het oprichten van wooncoöperaties maken wij het mogelijk dat bewoners zelf hun woongebied organiseren, onderhouden en waarde creëren.

winter
buurthuis
bc0ffd94-1405-4015-9653-eedabe3ec90a
kas