De uitdaging
Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. Hoe gaan wij het samenleven in de toekomst vormgeven? Hoe gaan wij ons opnieuw op een duurzame manier verhouden tot onze omgeving? Hoe gaan wij verantwoord onze beperkte middelen gebruiken? Hoe betrekken wij iedereen in de samenleving? 

Meerwonen heeft de ambitie om op een praktische wijze een bijdrage te leveren aan de samenleving van de toekomst door het gewoon te proberen met vallen en opstaan.

Inclusieve samenleving
De globalisering lijkt over zijn top en de wereld wordt weer groter en raakt meer verdeeld. Het is belangrijk dat culturen elkaar blijven ontmoeten en samenwerken, in het groot en lokaal. De individualisering maakt de samenleving niet prettiger en veiliger. Het leidt tot minder begrip voor anderen en de samenleving polariseert. Hoe kunnen wij meer collectief en inclusief worden?

Duurzaam wonen
Duurzaam wonen is veel te veel een feest voor linkse vermogende intellectuelen. Subsidies voor elektrische auto’s, saldering ten koste van degenen die geen zonnepanelen hebben, etc. “I despise my own behaviour” want ik maak maximaal gebruik van alle regelingen. Mijn eigen verduurzamingspogingen hebben ook geleid tot een enorme behoefte aan grondstoffen. Twee elektrische auto’s, veel zonnepanelen en een vrachtwagen aan isolatiemateriaal, zonnecollectoren, etc. etc. Ik heb daar veel van geleerd maar dit kan de route voor de hele samenleving niet zijn. Maar hoe dan wel?  Wij weten het niet maar wij omarmen verandering. Wij ontkomen er niet aan om eenvoudiger te leven: kleiner te wonen, minder te reizen, minder energie te gebruiken, minder te consumeren, lokale producten te gebruiken, afval te reduceren etc. 

Energie
Het is jammer dat de energietransitie gepolariseerd is. Alle technologieën en ontwikkelingen zijn belangrijk en nodig om de transitie haalbaar te maken. Het is dus niet of-of maar all-in op alle routes. Elke vorm van verduurzamen heeft grote nadelen. Ten onrechte wordt ‘Van t gas af’ gehypet. Wij hebben biogas, synthetisch gas en waterstof nodig in de energietransitie. Er is geen mooiere technologie dan zonnepanelen op gebouwen. Zonnepanelen op landbouwgrond is net zo discutabel als bio-ethanol. Er zijn veel beperkte beschikbare grondstoffen nodig teven hoge milieukosten. Het seizoensprobleem/opslagprobleem is niet oplosbaar. 

All-Electric lock in
De groeiende behoefte aan schaarse grondstoffen (5-7% groei per jaar) om de energietransitie mogelijk te maken, is een milieuramp op zich en een groot risico voor de toeleveranciersketens. Rob van Wijk: “Wij verwoesten onze aarde om het klimaat te redden.” Tevens is dit een geopolitiek risico omdat 60% van bijvoorbeeld de aardmetalen uit China komen en de toeleveranciersketen zelfs voor ruim 90% in Chinese handen is. De all-electric lock in is daarmee een groter risico voor de energietransitie, de wereldvrede en de wereldeconomie dan de gas lock in.

gitaar
Scherm­afbeelding 2022-11-26 om 15.50.36
kas_-_collage
2022-12-10 11.16.46

Duurzame energie aan de Bostuin
Op ons sociaal woonproject aan de Bostuin in Almere hebben wij maximaal zonnepanelen gelegd. In totaal ruim 70.000 Wp, ongeveer het jaarlijkse verbruik van de bewoners. Dat is op de grens van wat kan met onze gezamenlijke aansluiting van 3x80A. In de zomer hebben wij reeds twee keer de netbeheerder verzocht het voltage in de wijk de verlagen zodat wij onze stroom kwijt kunnen. Zelfs in een nieuwbouwwijk is het net nu al te beperkt. Op het project hebben wij 1 aansluiting dus wij salderen veel achter de meter.  Wij hebben geëxperimenteerd met loodaccu’s. Wij hebben accu’s uit datacenters gebruikt (UPS) maar die accu’s waren moeilijk te regelen en 1 bak is gesmolten. Wij hebben een tweetal hybride omvormers. Nu experimenteren wij met li-ion accu’s gemaakt van defecte scooter accu’s. Met deze accu’s willen wij ‘peak shaven’. Een groot deel van de zonnepanelen hebben wij op ‘oost west’ gelegd zodat het aantal uren dat wij stroom opwekken, maximaliseren. De uitdaging blijft het stroomverbruik verder verlagen. Wij organiseren hier regelmatig bewonersbijeenkomsten over. 

Het tapwater verwarmen wij met zonnecollectoren. In totaal hebben wij 15 zonnecollectoren. Dit is in de zomer genoeg voor het tapwater.

De panden verwarmen wij met pelletkachels. Het is de ambitie om in de toekomst een deel van de pellets zelf te gaan maken van ons eigen hout. In 2017 was dit de meest duurzame oplossing. Nu zou ik liever een gastank plaatsen en met biogas verwarmen. De installaties zijn gescheiden van de gebouwen en voor elk gebouw in een zeecontainer geplaatst. Het is daardoor eenvoudig om betere toekomstige installaties te gaan gebruiken.

Alle kamers hebben een eigen vloerverwarmingsgroep en de isolatie is dusdanig dat de warmtevraag laag is. 

gitaar
Scherm­afbeelding 2022-11-26 om 15.50.36
kas_-_collage
2022-12-10 11.16.46

Lokaal voedsel
Stadslandbouw
Kas

Samenleven

Buurthuis

Tuinhuis

Afrikaans huisje

Zwemvijver

Een kleine footprint

Grondstoffen

Hergebruikt beton

sociale duurzaamheid